Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Thermo Horse worden aangepast.

1. Overeenkomst
1.1 Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2 Voor het maken van een afspraak heeft de klant alle voorwaarden ter voorbereiding van het thermografisch onderzoek doorgenomen en gaat bij het maken van een afspraak automatisch akkoord.
1.3 De kostprijs die ten tijde van de afspraak op de website staat is leidend, dit geldt ook voor de reiskostenvergoeding.
Indien vooraf een offerte is aangevraagd is deze leidend.
1.4 De kosten dienen te worden voldaan ten tijde van de afspraak op locatie. Op locatie kan betaling contant of via directe bankoverschrijving (betaalverzoek/tikkie) worden voldaan.
1.5 Indien er, wegens niet voldoen aan de voorwaarden, op locatie wordt beoordeeld dat het onderzoek niet kan plaatsvinden wordt 50% van de onderzoekskosten + 100% van de reiskosten alsnog in rekening gebracht.
1.6 Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Daarna wordt 50% van de onderzoekskosten alsnog in rekening gebracht. Bij verplaatsen worden deze kosten de volgende afspraak verrekend.
1.7 Afspraken kunnen uitsluitend worden geannuleerd of verplaatst bij de volgende redenen:
- Medische redenen of overlijden van persoon/dier.
- Geen geschikt weer (omgevingstemperatuur +25°c)

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
2.1 Thermo Horse kan en mag geen diagnose stellen. Thermo Horse geeft uitsluitend advies gebaseerd op de bevindingen die wij doen.
2.2 Aan het advies wat Thermo Horse geeft kan op geen enkele manier rechten worden ontleend.
2.3 Thermo Horse is op geen enkele manier aansprakelijk en het is in geen geval mogelijk (schade)claims te leggen, in welke zin dan ook.
2.4 Schade toegebracht door uw toedoen of toedoen van uw paard, aan de apparatuur of de thermograaf, dienen vergoed te worden door uzelf of door uw verzekering.
2.5 Tijdens het onderzoek bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw paard.
2.6 Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan andere is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de thermograaf.
2.7 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
2.8 Klachten dienen officieel via de mail te worden ingediend.

3. Publicatie
3. 1 De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming worden gekopieerd.
3.2 Thermo Horse blijft ten alle tijden eigenaar van de gemaakte opnames. De thermografische opnames mogen niet zonder toestemming van Thermo Horse door derden worden gebruikt of gepubliceerd.
3.3 Thermo Horse mag de gemaakte opnames gebruiken voor de website, sociale media, en andere doeleinden (publicaties). Indien de klant dit niet wilt dient dit bij het maken van een afspraak te worden aangegeven.
3.4 Indien u opnames wilt gebruiken voor publicatie moet schriftelijk contact worden opgenomen en toestemming aan te tonen zijn.
3.5 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient Thermo Horse te worden vermeld bij de afbeelding
Bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden zal Thermo Horse zich beroepen op zijn auteursrecht en een schadeclaim indienen.

Disclaimer
Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Privacy verklaring

Thermo Horse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Thermo Horse.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adresgegevens stalling paard
​​
Waarom Thermo Horse uw persoonsgegevens verwerkt:
Thermo Horse verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:
• Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
• Om goederen en of diensten bij u af te leveren
• Om te informeren over wijzigingen van de producten en of diensten
• Om uw betaling af te kunnen handelen
• Wettelijke verplichting, gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Hoe lang Thermo Horse uw persoonsgegevens bewaart:
• Thermo Horse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
• Persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere correspondentie, het verwijderen van uw persoonsgegevens heeft geen vastgestelde termijn.
• Thermo Horse verkoopt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kunt u een verzoek bij ThermoHorse indienen, dit kan via info@thermo-horse.nl
• Thermo Horse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thermo-horse.nl