Algemene voorwaarden

Wanneer u een afspraak maakt bij Thermo Horse gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Thermo Horse worden aangepast.


1. Afspraak & annuleren
1.1 Bij het maken van een afspraak ben je op de hoogte van de voorwaarden ter voorbereiding van het onderzoek.
1.2 Wanneer op locatie wordt bepaald dat de voorwaarden onvoldoende zijn nageleefd en het niet mogelijk is een betrouwbaar onderzoek uit te voeren kan en mag Thermo Horse ten aller tijde het onderzoek beëindigen/annuleren. 100% van de onderzoeks- en reiskosten worden alsnog in rekening gebracht.

1.3 Een afspraak moet minimaal 48 uur van tevoren worden geannuleerd/verplaatst.
1.4 Een afspraak kan alleen worden geannuleerd / verplaatst wegens weeromstandigheden of medische redenen (ziekte of overlijden van persoon / dier)
1.5 Bij annuleren / verplaatsen korter dan 48 uur van tevoren worden 50% van de onderzoekskosten alsnog in rekening gebracht.


2. Klachten
2.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen tien werkdagen) schriftelijk aan de Thermo Horse te worden gemeld.
​2.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
2.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op Thermo Horse, in welke zin dan ook.


3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Schade toegebracht door jouw toedoen of door toedoen van jouw paard aan de apparatuur of de thermograaf zelf dienen vergoed te worden door jezelf of door jouw verzekering.
3.2 Je bent tijdens de afspraak zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen.
3.3 Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de thermograaf.
3.4 Het onderzoek is volledig op eigen risico.
3.5 Betaling dient te worden voldaan op locatie, tijdens de afspraak. Mogelijk contant of via bankoverschrijving (betaalverzoek/tikkie)
3.6 De prijzen doe ten tijde van de afspraak op de website staan vermeld zijn leidend.
3.7 Het advies dat gegeven wordt door Thermo Horse is vrijblijvend. Thermo Horse is niet verantwoordelijk voor de keuzes en de gevolgen naar aanleiding van het gegeven advies.

4. Auteursrechten & publicatie
4.1 Thermo Horse blijft ten aller tijde eigenaar van de gemaakte (infrarood)foto's, ook wanneer u deze in (het rapport) heeft ontvangen.
4.2 Foto's mogen niet zonder toestemming worden gepubliceerd. Bij publicatie met toestemming dient Thermo Horse altijd vermeld te worden.
4.3 Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie moet schriftelijk contact worden opgenomen en moet bij publicatie op ieder verzoek van Thermo Horse de schriftelijke toestemming aan te tonen zijn.

4.4 Thermo Horse mag de gemaakte (infrarood)foto's publiceren, zowel voor non-commerciële als commerciële doeleinden. Thermo Horse is niet verplicht om dit aan u te melden.
4.5 Worden bovenstaande voorwaarden niet nagekomen, dan wordt er na een waarschuwing een bedrag van €50,- per foto opgelegd.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die Thermo Horse verwerkt
Thermo Horse kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Thermo Horse.
Persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Foto’s in opdracht gemaakt
• Adresgegevens stalling paard
​​
Thermo Horse verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:
• Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
• Om goederen en of diensten bij je af te leveren
• Om je te informeren over wijzigingen van de producten en of diensten
• Om jouw betaling af te kunnen handelen
• Wettelijke verplichting, gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Hoe lang Thermo Horse jouw persoonsgegevens bewaart:
Thermo Horse bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere correspondentie, het verwijderen van jouw persoonsgegevens heeft geen vastgestelde termijn.
Thermo Horse verkoopt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Thermo Horse mag foto’s waar je kenbaar op staat met toestemming gebruiken, onder andere voor social-media. Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Thermo Horse gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.
Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kun je een verzoek bij Thermo Horse indienen, dit kan via thermo-horse@hotmail.com.
Thermo Horse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via thermo-horse@hotmail.com